Sağlık Bilimleri Üniversitesi

DUYURU


Değerli Eczane Destek Personeli,

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uzaktan Eğitim Merkezince ve Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu ve Federasyonları iş birliği ile düzenlenen ve Üniversitece yürütülecek olan Eczane Destek Hizmet Personeli uzaktan teorik eğitimine ilişkin Projenin Üniversite yönetimince 2020 yılı içerisinde yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurulunca uygun bulunan eğitim programımızın Ülkemizde ki Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümleri doğrultusunda her türlü eğitim ve organizasyonların ertelenmesine ilişkin genel duyurular çerçevesinde eğitime yönelik müracaatların, kayıt işlemlerinin haziran ayı sonuna kadar uzatılmasına, kayıtların bitiminden itibaren Proje Koordinatörlüğü ve Sürekli Eğitim ile Uzaktan Eğitim Merkezince belirlenecek 2020 yılı açılış ve akademik takvimi esas alınarak eğitim başlama tarihi bildirilecektir. Eğitim almak isteyen adaylara duyurulur.

Saygılarımızla.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, eğitim verdiği Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi, tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ilk tıp okuludur. Yapımına 1894’te başlanmış ve 1903 yılında tamamlanmıştır. Binanın açılışı ise Sultan II. Abdülhamid’in doğum günü olan 6 Kasım 1903 Cuma günü gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesinde, Hamidiye Tıp Fakültesi, Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak eğitim vermektedir. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Gülhane Tıp Akademisi (GATA), 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitemize devredilmiş olup eğitim faaliyetlerine ara verilmeden ve aksatılmadan devam edilmiştir. Gülhane Külliyesinde; Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile eğitim vermektedir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sahip olduğu güçlü altyapı ve kadrosu ile eczane destek personellerinin mağduriyetini gidermek üzere Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu işbirliği ile ;
Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile Eczacılık Fakültesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Eczane Destek Personeli Eğitimi yapılması planlanmıştır.
(Karar No E.5569)

İstek ve Önerileriniz İçin
[email protected]
sağlık-bilimleri-üniversitesi

Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu

Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu, Türkiye geneli 77 il derneği bulunmaktadır. Bu dernekler 7 bölge federasyonuna bağlı çatı meslek örgütü olarak konfederasyonumuz yaklaşık 50.000 eczane teknisyenini temsil etmektedir. Hali hazırda sertifikası olmayan 30.000 civarında teknisyen mevcut. Konfederasyon olarak Eczası ve çalışan açısından toplumsal bir soruna çözüm oluşturacağız. Bundan sonra üniversite-meslek grupları ilişkisinin geliştirilmesinde teşvik edici bir rol üstleneceğiz.

*Eğitim ile ilgili tüm sorularınız için mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İstek ve Önerileriniz İçin
[email protected]
sağlık-bilimleri-üniversitesi

Proje Hakkında

Projenin Adı

Türkiye Geneli Eczane Destek Personeli Mesleki Eğitim Projesi

Eczane destek personeli Eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Projemizin uygulama alanı Türkiye olup, Tüm illeri kapsayacaktır. Uzun yıllar eczane destek personeli olarak görev yapmasına rağmen eczanesi kapananlar, çeşitli nedenlerle iş değiştirmek zorunda kalanlar, askerlik görevini ifa edenler, doğum nedeniyle çalışmayanlar, sağlık mazereti gibi zorunlu nedenlerden dolayı ilgili hüküm kapsamında eğitim ve sertifikayı alamamış olan eczane çalışanları söz konusu düzenleme ile mağdur olmuşlardır. Keza uzun yıllar eczanede çalışıp yetişmiş eleman olan bu kişiler eczane destek personeli olarak çalışamayacaktır. Bu durum aynı zamanda eczacıların da mağdur olmasına neden olmuştur. Eczanelerin sağlık hizmeti sunulan yerler olduğu dikkate alındığında, eczanelerde eğitim almış nitelikli personel çalışması halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir durumdur. Daha önce eczane personeline tanınan bu hakkın halk sağlığı, eczacı ve eczane destek personeli açısından bir mağduriyet yaratmaması için proje kapsamında son on (10) yıl içerisinde eczanede en az bir (1) yıl çalıştığını belgeleyebilen tüm personelleri kapsamaktadır.

Projenin Amacı

Türkiye Geneli Eczane Destek Personeli Mesleki Eğitim Projesi

Eczane destek personeli Eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Türkiye geneli ecza destek personeli eğitimi sertifikasını alamayan çalışanlara yetkilendirme eğitimi ve sınavının konusunda uzman akademisyenlerin olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi.

Projenin Hedefleri


 • 1. Teması sağlık olan bir devlet üniversitesinde, konunun yetkin akademisyenleri tarafından eğitilmesi

 • 2. Eczane destek personelinin desteklenmesi,

 • 3. Mağduriyetlerin giderilmesinin sağlanması,

 • 4. Oluşacak işsizlik ihtimalini ortadan kaldırmak,

 • 5. Üniversite- meslek grupları ilişkisinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

Projenin Gerekçesi

Türkiye Geneli Eczane Destek Personeli Mesleki Eğitim Projesi

Eczane destek personeli Eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Projemiz proje programının aşağıdaki hedefleri ve öncelikleri ile ilgili olarak yazılmıştır. 26 Nisan 2011 Tarihli 27916 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 6225 Kabul Tarihi 6/4/2011; MADDE 9 − 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Eczane teknikeri; meslek yüksekokullarının eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir. Diploması veya mesleki belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Daha Fazla

PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ SÜRECİNDEKİ YETKİLİ KURULLAR


Proje Koordinatörü


 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Prof.Dr. Mahfuz Elmastaş

  Proje Yürütücüleri


 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

 • Mustafa Duman


 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü

 • ERDAL POLAT

  Denetim Kurulu


 • Üniversite Yönetimince Görevlendirilen Kişiler


 • Konfoderasyon Adına Görevlendirilen Yetkili Kişi


 • Konfederasyon Adına Yetkilendirilmiş Mahals Sağlık Turizmi Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi
 • Basında Biz

  Eczane Destek Personeli Eğitimi Kayıt Formu

  KAYIT İLE ALAKALI DUYURU!  Değerli Eczane Çalışanları,

  Eğitime kayıt Korona Virüs Pandemisi nedeni ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi uzaktan eğitim programları dahilinde olup Haziran ayı sonuna kadar Uzatılmıştır. Eğitime başlama süreci en kısa zamanda tarafınıza bildirilecektir.


  EĞİTİM ÜCRETİ: 1600₺ (kdv dahil)

  Banka Hesap Bilgileri
  Ziraat Bankası
  Hesap Adı : Eczane Destek Personeli Projesi
  IBAN : TR53 0001 0024 8292 0996 1450 03


  * Gerekli

  Başında sıfır olmadan yazınız  * Maksimum 5 MB boyutunda ve sadece pdf, jpg, png, bmp uzantılı dosyalar yüklenebilir.