Sağlık Bilimleri Üniversitesi

DUYURU


Değerli Eczane Destek Personeli,

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun onayı ve izinleri ile Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Eczacılar Birliği Oda Temsilciliklerinin katılımıyla oluşturulan çalıştay sonucu belirlenen eczane teknik destek elemanı seviye 5 ulusal standardı Meslek Yeterlilik Kurulunca 7 Mayıs 2019 tarih ve 30767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507M1.pdf )

Eczane Teknik Destek elemanı olarak çalışacak olan kişilerin seviye 5 standardı eğitimini aldıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurulunca oluşturulan akredite sınav merkezince ölçme, değerlendirme, belgelendirme sınavına katılıp başarılı olanların yetki belgesi alacağı 2019 yılında Resmi Gazetede yayınlanan mesleki ulusal standart programının düzenlendiği kısımda belirtildiği üzere bu yetki Sağlık Bakanlığının değil Mesleki Yeterlilik Kuruluna aittir. Tarafımızca bu konu ile ilgili süreç şu şekilde işletilmiştir;
- Öncelikle Sağlık Bakanlığına tarafımızca dilekçeler verilerek resmi süreci başlatmış olmakla birlikte Sağlık Bakanlığı Meslek Hizmetleri Dairesinin tarafımızca verilen dilekçeye yasal süresi içerisinde vereceği cevap hala beklenmektedir. Ancak Sağlık Bakanlığı Meslek Hizmetleri Dairesi ile 18.03.2020 tarihinde meslek hizmetleri yetkilileri ile dernek yetkilisi olarak bizzat görüşme bizzat tarafımca yapılmış ve bu görüşmede yetkinin Mesleki Yeterlilik Kurulunda olduğunu, bu standardın belirlenmesinde icabet ettiklerini ancak bir taraftan üniversitelerde okuyan eczane destek hizmetleri 2 yıllık ön lisans programlarındaki mezun olan öğrencilerin seviye 5 derslerini aldıklarını, bunların MYK tarafından ölçme değerlendirme sınavına tabi tutulmaları gerektiğini, bu kişilerin mezun olduğunda işsiz kalmamaları yönünde belgesiz çalışanlara bir tepki oluştuğunu, bizzat yetkili kişilerin söyleminden duymuş bulunmaktayım. Yetkili kişi tarafından “Sizler çalışanlar seviye 5 standardındaki eğitimi almadığınızdan bizim bu eğitim gerçekleşmeden kabul etmemiz yönünde resmi cevap vermemizi beklemeyin” şeklinde tarafıma gayri resmi görüş açıklaması yaptılar.
- Bunun üzerine meslektaşlarımızın ve hâlihazırda çalışanların para cezası ile veya hapis cezası ile karşılaşmaması için öncelikle kamu hukuku konusunda uzman kişilere ve bu konuda bilgi sahibi donanımlı akademisyenler ve avukatlarla görüşmeler gerçekleştirdim. Mevcut mevzuatların incelenmesi ile uzman ve saygın görüşlerini aldığım üstatların bilgilendirmesine göre söz konusu duyuruyu yapmak elzem hale gelmiştir. Uzman görüşleri nezdinde öncelikle bu haklarımızı çalışanlarımızın elde edebilmek için mesleğimizle ilgili kurulan dernekler olsun, federasyonlar olsun kişisel birtakım husumetleri geride bırakıp ivedilikle çalışanlarımızın mağduriyetlerini, tazminat almadan işten çıkarılmalarını önlemek için sırasıyla aşağıdaki hususları yerine getirmemiz gerektiği yönünde fikir birliğine ulaşılmıştır;

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen seviye 5 ulusal standardındaki eğitimleri, çalışan meslektaşlarımızın uzaktan eğitimle Mesleki Yeterlilik Kurulunca uygun görülen eğitim ve müfredat ve programına katılıp eğitim aldıklarına dair öncelikle belgeyi almaları söz konusu yasal hakkın kazanılmasında aranan temel şarttır.

2. Ayrıca mesleki Yeterlilik Kurulunca uygun görülen Seviye 5 eğitiminden alınan belgeyi yüksekokul mezunlarıyla aynı eğitimi alma hakkına sahip olacağımızdan Mesleki Yeterlilik Kurulunca oluşturulan ölçme değerlendirme sonucu başarılı olanlara verilen belge Türkiye Cumhuriyetinin Resmi Gazetesinde 15/7/2018 tarih - 30479 sayılı karar itibari ile bize tanınan anayasal haktır. Bazı dernek ve federasyonalar arkadaşlarımız mevcut çalışan arkadaşlarımızın mağduriyetlerini düşünerek hareket etmeyip âdeta Sağlık Bakanlığında meslek dairesinden bu yetkinin alınıp Mesleki Yeterlilik Kuruluna verilmesi sağlık bakanlığındaki bir iki kişinin tepkisel söylemi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine karşı gelecek şekilde adeta arkadaşlarımızın zamanında süresinde eğitim alıp belge almaya hak kazanma sürecini çeşitli söylemlerle engellemektedir. Lütfen çalışanlarımızın Mesleki Yeterlilik Kuruluna verilen bu yetkilerle kanuni mevzuat çerçevesindeki hakkımızı elde edelim. Bu konuda idare hukuku uzmanları avukatları Sağlık Bakanlığının diğer yetkilileri aynı düşünce içerisindedir.

Sayın meslektaşlarımız unutulmamalıdır ki, Sağlık Bakanlığı Meslek Hizmetleri Dairesi sınav yetkisinin mesleki yeterlilik kuruluna verilmesi yönünde baskın görüşe sahiptirler. Bizler mesleğimizde başarılı olan bu konuda halkımıza hizmet veren ve yıllarını deneyimini tecrübesini bulunduğu çalıştığı bölgede ispat eden sevilen sayılan şahsiyetleriz. Bu başarılarımız göz önünde bulundurulmayıp 40-50 bin deneyimli ve tecrübeli çalışanımızın mesleği, deneyimi, tecrübesi bazı kişilerce-kuruluşlarca küçümsenmekte ve onurlu meslektaşlarımızın haklarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mesleki Yeterlilik Kuruluna bu yetkinin verilmesi Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ulusal standarttaki eğitim eksikliğini giderme projesine karşı olanlar rahatsızlık içindedir. Biz öncelikle eğitimimizi alacağız ve sınava girmeyi aldığımız eğitim belgesi ile hak etmiş bulunacağız.

Durum böyle iken öncelikle ulusal standarttaki Sağlık Bilimleri Üniversitesinin düzenlemiş olduğu eğitimi çalışanlar olarak almak siz meslektaşlarıma avantaj kazandıracaktır. Eğitimi aldığımıza dair devlet üniversitesinden verilen resmi belge ile sınava girme hakkını elde ederek ve mağduriyetimizi giderme çabasında olmamız yasal hak arayışımızda inanıyorum ki bizi haklı konumuna yükseltecektir.

Dikkatle belirtmek isteyeceğimiz bir diğer husus şudur ki;

  Türkiye Eczacılar Birliği Merkez heyetinin 13565 sayılı merkez heyeti kararında ölçme ve değerlendirme ve sınav yetkisinin Mesleki Yeterlilik Kurulunda olduğu açıktır. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kuruluna vermiş olduğumuz dilekçelerde meslektaşlarımızın eğitim almaları eğitimin sonunda sınava gireceklere sınava ilişkin belgelendirme yetkisinin Sağlık Bakanlığında mı Mesleki Yeterlilik Kurumunda mı olduğu tartışmasında da bu yetkinin Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu kararnamesi ile Mesleki Yeterlilik Kuruluna verildiği Resmi Gazete yayınlandığı yazılarda açıktır. Yasal olan hakka ulaşmamıza herhangi bir kurum veya makamın engel olması halinde tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı açıkça belirtmeyi mesleki sorumluluk bilmekteyiz. Bu sebeple, 25.03.2020 tarihinde Ankara Barosu’na kayıtlı Av. Elife UĞUR ve Av. Metin ÖRNEK derneğimizin tüzel kişiliğinin avukatlığını üstlenmesi konusunda taraflarca avukatlık sözleşmesi yapılmıştır. Sürecin hem idari hem yargısal takipçisi olduğumuzu siz değerli meslektaşlarımıza bildiririz. Acil ve ivedi bütün meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur…

Bu konuda lütfen size gelecek mailleri takipte kalınız.
Tüm soru ve önerileriniz için [email protected]
Teşekkürler.
Proje Denetim Kurulu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, eğitim verdiği Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi, tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ilk tıp okuludur. Yapımına 1894’te başlanmış ve 1903 yılında tamamlanmıştır. Binanın açılışı ise Sultan II. Abdülhamid’in doğum günü olan 6 Kasım 1903 Cuma günü gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesinde, Hamidiye Tıp Fakültesi, Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak eğitim vermektedir. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Gülhane Tıp Akademisi (GATA), 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitemize devredilmiş olup eğitim faaliyetlerine ara verilmeden ve aksatılmadan devam edilmiştir. Gülhane Külliyesinde; Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile eğitim vermektedir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sahip olduğu güçlü altyapı ve kadrosu ile eczane destek personellerinin mağduriyetini gidermek üzere Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu işbirliği ile ;
Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile Eczacılık Fakültesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Eczane Destek Personeli Eğitimi yapılması planlanmıştır.
(Karar No E.5569)

İstek ve Önerileriniz İçin
[email protected]
sağlık-bilimleri-üniversitesi

Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu

Eczane Teknisyenleri Konfederasyonu, Türkiye geneli 77 il derneği bulunmaktadır. Bu dernekler 7 bölge federasyonuna bağlı çatı meslek örgütü olarak konfederasyonumuz yaklaşık 50.000 eczane teknisyenini temsil etmektedir. Hali hazırda sertifikası olmayan 30.000 civarında teknisyen mevcut. Konfederasyon olarak Eczası ve çalışan açısından toplumsal bir soruna çözüm oluşturacağız. Bundan sonra üniversite-meslek grupları ilişkisinin geliştirilmesinde teşvik edici bir rol üstleneceğiz.

*Eğitim ile ilgili tüm sorularınız için mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İstek ve Önerileriniz İçin
[email protected]
sağlık-bilimleri-üniversitesi

Proje Hakkında

Projenin Adı

Türkiye Geneli Eczane Destek Personeli Mesleki Eğitim Projesi

Eczane destek personeli Eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Projemizin uygulama alanı Türkiye olup, Tüm illeri kapsayacaktır. Uzun yıllar eczane destek personeli olarak görev yapmasına rağmen eczanesi kapananlar, çeşitli nedenlerle iş değiştirmek zorunda kalanlar, askerlik görevini ifa edenler, doğum nedeniyle çalışmayanlar, sağlık mazereti gibi zorunlu nedenlerden dolayı ilgili hüküm kapsamında eğitim ve sertifikayı alamamış olan eczane çalışanları söz konusu düzenleme ile mağdur olmuşlardır. Keza uzun yıllar eczanede çalışıp yetişmiş eleman olan bu kişiler eczane destek personeli olarak çalışamayacaktır. Bu durum aynı zamanda eczacıların da mağdur olmasına neden olmuştur. Eczanelerin sağlık hizmeti sunulan yerler olduğu dikkate alındığında, eczanelerde eğitim almış nitelikli personel çalışması halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir durumdur. Daha önce eczane personeline tanınan bu hakkın halk sağlığı, eczacı ve eczane destek personeli açısından bir mağduriyet yaratmaması için proje kapsamında son on (10) yıl içerisinde eczanede en az bir (1) yıl çalıştığını belgeleyebilen tüm personelleri kapsamaktadır.

Projenin Amacı

Türkiye Geneli Eczane Destek Personeli Mesleki Eğitim Projesi

Eczane destek personeli Eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Türkiye geneli ecza destek personeli eğitimi sertifikasını alamayan çalışanlara yetkilendirme eğitimi ve sınavının konusunda uzman akademisyenlerin olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi.

Projenin Hedefleri


 • 1. Teması sağlık olan bir devlet üniversitesinde, konunun yetkin akademisyenleri tarafından eğitilmesi

 • 2. Eczane destek personelinin desteklenmesi,

 • 3. Mağduriyetlerin giderilmesinin sağlanması,

 • 4. Oluşacak işsizlik ihtimalini ortadan kaldırmak,

 • 5. Üniversite- meslek grupları ilişkisinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi

Projenin Gerekçesi

Türkiye Geneli Eczane Destek Personeli Mesleki Eğitim Projesi

Eczane destek personeli Eğitimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Projemiz proje programının aşağıdaki hedefleri ve öncelikleri ile ilgili olarak yazılmıştır. 26 Nisan 2011 Tarihli 27916 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 6225 Kabul Tarihi 6/4/2011; MADDE 9 − 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Eczane teknikeri; meslek yüksekokullarının eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir. Diploması veya mesleki belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Daha Fazla

PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ SÜRECİNDEKİ YETKİLİ KURULLAR


Proje Koordinatörü


 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Prof.Dr. Mahfuz Elmastaş

  Proje Yürütücüleri


 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü

 • Mustafa Duman


 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü

 • ERDAL POLAT

  Denetim Kurulu


 • Üniversite Yönetimince Görevlendirilen Kişiler


 • Konfoderasyon Adına Görevlendirilen Yetkili Kişi


 • Konfederasyon Adına Yetkilendirilmiş Mahals Sağlık Turizmi Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Temsilcisi
 • Basında Biz

  Eczane Destek Personeli Eğitimi Kayıt Formu

  KAYIT İLE ALAKALI DUYURU!  Değerli Eczane Çalışanları,

  Eğitime kayıt Korona Virüs Pandemisi nedeni ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi uzaktan eğitim programları dahilinde olup Nisan ayı sonuna kadar Uzatılmıştır. Eğitime başlama süreci en kısa zamanda tarafınıza bildirilecektir.


  EĞİTİM ÜCRETİ: 1600₺ (kdv dahil)

  Banka Hesap Bilgileri
  Ziraat Bankası
  Hesap Adı : Eczane Destek Personeli Projesi
  IBAN : TR53 0001 0024 8292 0996 1450 03


  * Gerekli

  Başında sıfır olmadan yazınız  * Maksimum 5 MB boyutunda ve sadece pdf, jpg, png, bmp uzantılı dosyalar yüklenebilir.